Απαραίτητα για να χειριζόμαστε τη ζωή μας φίλοι μου, εφόσον αυτό είναι οι πεποιθήσεις μας και η παιδεία μας, είναι οι μικροί κανόνες της ευγένειας,οι πράξεις που μας κάνουν να κερδίζουμε την αγάπη και τον σεβασμό των άλλων,τα λόγια και ο τρόπος συμπεριφοράς μας να ποικίλουν, να προσαρμόζονται, εξασφαλίζοντας αποδοχή και σχέσεις ζωής…Και πιστέψτε με…δεν είναι κοινωνική στρατηγική…
Καλή εβδομάδα!