ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άδεια

Το Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών

Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών Μ.Παπαγιάννη ,με αριθμό αδείας 4891/7/1/51-δ΄, από το υπουργείο δικαιοσύνης, βρίσκεται σε θέση με την πολυετή εμπειρία του να αναλάβει παντός είδους υποθέσεις. Βασικές αρχές λειτουργίας του γραφείου είναι η υπευθυνότητα, η εντιμότητα, η αξιοπιστία και η εχεμύθεια. Μεγάλο μέρος των πελατών έρχεται συστημένο από άλλους πελάτες.

Η ντετέκτιβ Μ.Παπαγιάννη ασχολείται προσωπικά με τη κάθε υπόθεση, με τη βοήθεια αυστηρά επιλεγμένων συνεργατών που προέρχονται από τα σώματα ασφαλείας, το νομικό κλάδο, τον χώρο των τηλεπικοινωνιών, της ψυχολογίας και της ιατρικής. Το γραφείο διαθέτει δίκτυο επαφών και με έγκριτους συνεργάτες του εξωτερικού, αναλαμβάνοντας υποθέσεις εκτός συνόρων. Οι επιτυχίες του γραφείου έχουν συχνά φιλοξενηθεί στα κανάλια και τον τύπο.

Όταν αφήνετε τον χρόνο να χάνεται, τότε το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο